YATIRIM YOLUYLA KARADAĞ VATANDAŞI OLMAK

 

 

Karadağ, Batı Balkanlar’da hızla büyüyen bir ülkedir. NATO üyesidir ve Avrupa Birliği üyeliğine adaydır.

Karadağ Hükümeti, Karadağ için büyük ekonomik ve ticari menfaat sağlayan özel bir yatırım programını uygulamak yoluyla Karadağ vatandaşlığı kazanabilecek bireylerin seçilmesine ilişkin kriterler, yöntem ve usullere ilişkin kararı kabul etmiştir.

Kararla birlikte, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Karadağ vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak mümkün hale gelmiştir. Bu imkan 2021 yılı sonuna kadar geçerlidir ve 2.000 yatırımcı ile sınırlı tutulmuştur.

Karadağ vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak için gereken yatırım miktarı ve yatırımcıların sahip olması gereken özellikler, hakkında bazı şartlar belirlenmiştir.

I. Başvuru için yatırımcıların sahip olması gereken özellikler;

 • Yatırımcıların Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülke vatandaşı olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • Başka bir ülkede ya da Karadağ’da, herhangi bir suçtan kesinleşmiş ve para cezasına çevrilmeyen bir yıldan fazla hapis cezası almamış olması,
 • Yatırımcıların; kendisi, aile üyeleri ve Karadağ’daki yatırım ve masrafları için kullanacağı paranın kaynağı hakkında uluslararası inceleme aracısının olumlu görüş belirtmiş olması, yatırımların yasal yollarla elde edildiğini belgelemesi,

Gerekmektedir.

II. Yatırım seçenekleri ve ödeme miktarları;

Vatandaşlığı kazanmak için yapılan yatırımın miktarı, ülkenin hangi kesimine yatırım yapıldığına göre değişmektedir. Başvuranlara iki yatırım seçeneği tanınmıştır;

1. Karadağ’ın, başkenti Podgorica hariç kuzey veya orta Karadağ’daki (az gelişmiş) bölgelerde yer alan hükümetin onayladığı projelere en az 250.000 euro yatırım

2. Podgorica veya kıyı (gelişmiş) bölgelerinde bulunan hükümetin onayladığı projelere en az 450.000 Euro yatırım yapılmalıdır.

Başvuran; iki yatırım seçeneğinden hangisini seçmiş olursa olsun, 100.000 Euro’luk bir devlet harcı ödemekle mükelleftir. Bu harç ülkenin az gelişmiş alanlarının gelişmesi için ayrılan özel bir fona aktarılacaktır. Bu para bağış olarak da anılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak 15,000 Euro başvuru sahibi depozitosu, aile üyelerini de ana başvuruya dahil etmek istemesi halinde aile üyesi başına; dört kişiye kadar 10.000 €, 5. üyeden başlayarak her bir üye için ek 50.000 Euro depozito yatırılması gerekir.

Vatandaşlık almak isteyen başvuran gerekli ödemelerin sağlanması halinde;

 • Eşini,
 • 18 yaşından küçük çocuğunu,
 • 18 yaşın üzerindeki bakmakla yükümlü olunan çalışma ve sağlıklı olma kabiliyetine sahip olmak şartıyla çocuğunu

Ana başvuruya dahil edebilir.

Örnek olarak 1. Yatırım yöntemini seçen bir yatırımcı ;
Sadece kendisi: 250.000 Euro yatırım + 100.000 Euro bağış + 15.000 Euro
Kendisi ve eşi: 250.000 Euro yatırım + 100.000 Euro bağış + 15.000 Euro + 10.000 Euro
Ödemelidir.

III. Başvuru için gerekli belgeler;

 • Tüm başvuranlar için doğum belgesi ve evlilik cüzdanı
 • Sabıka kaydı
 • Yasal bir gelir kaynağı kanıtı olan bir banka mali beyanı
 • Tıbbi muayene, hastalık içermediğine dair sağlık belgesi

IV. Yatırım yoluyla kazanılan Karadağ vatandaşlığının kolaylıkları;

 • Vatandaşlığı gelecek nesillere soy yoluyla geçirme imkanı vardır.
 • Mevcut uyruktan vazgeçme zorunluluğu yoktur. Çifte uyruklu vatandaşlıktır.
 • İkamet şartı yoktur.
 • Vatandaşlık için dil şartı yoktur.
 • Prosedürlerin uygulanmasında tam gizlilik sağlanır.
 • Mülakat veya eğitim deneyimi gerekmez.

NOT:Karadağ’da ikamet etme zorunluluğu yoktur, ancak vatandaşlık sahibinin, vatandaşlığı aldıktan sonraki ilk beş yıl içinde en az beş gün ülkede kalması gerekmektedir.

V. Karadağ vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılmasındaki aşamalar;

1. Aracı firmayla anlaşma sağlamak
2. Yatırım seçeneklerinden birisini seçip, yatırım yapmak
3. 100,000 euro harç yatırmak
4. Tüm belgeleri ve dosyaları ofisimize göndermek ve avukatlarımızca kontrol edilmesini sağlamak
5. Vatandaşlık başvurusu
6. Hükümet tarafından durum tespiti ve onay aşaması
7. Vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmesi ve pasaportun basılması