Law of E-commerce and Cybercrime – Welcome Readers

 

ELEKTRONİK SİPARİŞ

 

 

Günümüzde bireyler, teknolojinin gelişmesi ve karantina süreciyle birlikte birebir alışveriş yapmak yerine elektronik ortamdan alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Fiziksel temasın azaltılması noktasında elektronik siparişlerin önemi büyüktür. Ancak yeni gelişen bir alan olması nedeniyle sınırlı kaynak bulunmaktadır. Bu yüzden bu alanda bilgili olan bir avukattan yardım alınması önemlidir.

Bu yazımızda elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde uygulanması gereken esaslara ve hizmet sağlayıcın yükümlülüklerine değinilecektir:

Hizmet sağlayıcı elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamakla yükümlüdür. Ödeme bilgileriyle ilgili bilgilendirme yapılmaksızın alışveriş sağlanamaz.

Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder. Sipariş bilgisinin alındığını, siparişin teslim adresine ulaşana kadar ki süreci ve teslim edilmesi hakkında detaylı bilgilendirmenin müşteriye yapılması gereklidir. Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.

Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar aralarında ; hizmet sağlayıcının, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlama kuralının ve hizmet sağlayıcının alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder kuralının aksini kararlaştırabilir. Ayrıca bu iki kural ve münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

Elektronik ortamda yapılan alışverişinizin yukarıda sayılı kurallara aykırı olarak yapıldığını düşünmeniz halinde bu alanda uzman avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.