Labor Law Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 sayılı iş kanunu; herkese adil ve saygılı davranılmasını sağlamak için çalışanlar, yöneticiler ve mal sahipleri arasındaki ilişkiyi düzenler. Bir çalışanın nasıl ve ne zaman çalışabileceğini, onlara nasıl ödeme yapılması gerektiğini ve çalışmak için güvenli ve uygun asgari koşulları içerir. Ayrıca, birisinin ne zaman işe alınabileceğini veya kovulabileceğini belirler ve çalışanların ve işverenlerin haklarını ana hatlarıyla belirtir.

Çalışanları ayrımcı muameleden, adil olmayan çalışma uygulamalarından, güvensiz çalışma koşullarından ve daha fazlasından koruyan çok çeşitli yasalar bulunmaktadır. Bu bölüm, mülakat ve işe alma aşamasından terfi ve işten çıkarmaya kadar istihdam sürecinin tüm aşamaları hakkında kaynak sağlar. Ek olarak, işyerinde mahremiyet, ücret ve saat kuralları, işyeri güvenliği, kıdem, ihbar tazminatlarıyla ilgili ayrıntılı tavsiyeler ve bilgiler bulacaksınız. Hak kayıplarını önlemek adına deneyimli avukatlarımızdan birebir yardım almanız önemlidir.