DARP RAPORU NEDİR VE NASIL ALINIR?

 

 

DARP RAPORU NEDİR?

Darp raporu; birisi tarafından vurma, dövme vb. fiillere maruz kaldığını iddia eden kişide darp izlerinin bulunup bulunmadığını gösteren yazıdır. Şiddete maruz kaldığını iddia eden kişinin yaralandığını kanıtlamak için kullanılır ve delil niteliğindedir.

Darp raporu, güçlü bir delil olmakla birlikte her zaman hukuki kanıt olarak kabul edilmeyebilir. Darp raporu, tek başına şüpheliyi cezalandıracak yeterlilikte olmayabilir. Mahkeme değerlendirmesinde, varsa tanık anlatımları ve diğer delilleri de dikkate almaktadır.

DARP RAPORU NEREDEN ALINIR?

Devlet hastaneleri ve özel hastaneler darp raporu düzenlemeye yetkilidir. Hastanelerin acil servis bölümlerine başvurarak darp raporu talebinizi iletebilirsiniz. Ancak sağlık ocaklarında düzenlenen darp raporlarının geçerliliği yoktur.

Hastanelerde, kamu görevlisi olan Doktor tarafından düzenlenen bu evrak resmi belge niteliğindedir.

DARPRAPORUNDA NELER BULUNUR?

Darp raporunda vücutta meydana gelen yaralanmaların yeri, büyüklüğü, derinliği, şekli gibi tanımlayıcı bilgilere yer verilerek, olayın oluş şekli, darp edilen kişide bıraktığı etki ile ilgili mağdurun beyanları da yer alacaktır.

İlla fiziksel olarak görünen yerler değil, dokunulduğunda acınızın bulunduğu bölgeler de darp raporuna yazılır.

Düzenleme tarihi ve saati darp raporunda yer alması gereken unsurlardandır. Bu unsurlardaki herhangi bir eksiklik halinde raporun ispat gücü olumsuz etkilenebilir.
Darp raporu darp fiilinin oluş şekline ilişkin bilgi içermemektedir. Fiilin oluş şekline ilişkin başka kanıtlar varsa onlara başvurulması önemlidir.

Darp raporu; fiilin oluş şeklini değil, darp fiilinin gerçekleştiğine ilişkin delildir.

DARP RAPORU NE ZAMAN ALINIR?

Darp raporunun alınması için kanuni herhangi süre mevcut değildir. Yani darp olayının gerçekleşmesinden sonra belirli bir süreye kadar alınmasına ilişkin herhangi şart yoktur.

Ancak unutulmamalıdır ki darp raporu almak için uzun süre beklenmemelidir. Mutlaka olay gerçekleştir gerçekleşmez hastaneye başvurulması gerekir. Aksi takdirde zaman geçtikçe izler kaybolacak ve darp raporunda talep ettiğiniz sonucun alınması zorlaşacaktır. Henüz rapor almaya hazır hissedilmediği durumlarda izlerin en azından fotoğraflarının çekilmesi önemlidir.

DARP RAPORU NASIL ALINIR?

Darp edilen kişi; en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne, kaymakamlığa/valiliğe, cumhuriyet başsavcılığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM),aile mahkemesine, belediyelere başvurabilir. Başvurduğunuz bu kurumlar başvurana eşlik ederek en yakın hastanenin acil servisinde darp raporu almasını sağlayacaktır.

Darp edilen kişi, isterse bireysel olarak da hastanelerin acil servisine başvurup darp raporu talep edebilir. Bu durumda da kişi, hastanede bulunan kolluk güçlerine yönlendirilir. Ancak unutulmaması gerekir ki her zaman darp raporunun bir örneği alınmalıdır.

DARP RAPORU ALINMASINDA ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Darp raporu alınması nedeniyle, başvurandan herhangi şekilde ücret talebi söz konusu olmaz.

DARP RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Darp raporunun geçerlilik süresi söz konusu değildir. Darp raporu alınmasından sonra her zaman kullanılabilir.Ancak şikayete bağlı suçların söz konusu olduğu hallerde, şikayet süresi içinde başvurulması önemlidir. Aksi taktirde şikayet hakkınız, hak düşürücü sürenin geçmesiyle birlikte kaybolur.

DARP RAPORUNA İSTİNADEN NASIL DAVA AÇILIR?

Darp raporu alan kişiler, almış oldukları adli raporu dilekçesine ekleyerek şikayetçi olabilir. Mağdurun raporu aldıktan sonra kolluk kuvvetlerine veya savcılığa başvurması önemlidir. Savcılığın iddianameyi hazırlamasıyla birlikte darp sebebiyle ceza davası açılmış olur.

Mağdur dilerse yaşadığı şiddet nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle tazminat davası da açabilir. Ancak darp raporu alınması ve devamında davaların takibi hususlarında bir avukatın yardımını almanız önemlidir.

[/row]