Bİlişim ve E-Ticaret Hukuku

 

Bilişim hukuku, bireylerin kişilik haklarını zedeleyen her türlü saldırının sanal ortamda engellenmesi amacıyla hazırlanan kanunlardan oluşmaktadır. Aslında bağımsız bir hukuk dalı değildir. Ceza, ticaret, fikri mülkiyet, kişisel verilerin korunması ve borçlar hukuku gibi bir çok hukuk dalıyla ilişkilidir.

Elektronik ticaret hukukunun amacı ise, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu hukuk dalı ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır.

Teknolojiye ulaşılabilirliğin artmasıyla ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki uyuşmazlıklar da artmıştır. Ancak Türkiye’de bilişim hukukuna özel olarak hazırlanmış bir kanun bulunmamaktadır. Bunun yerine mevcut kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir.

Bilişim Hukuku ve Elektronik Haberleşme Hukuku, ülkemizde yeni gelişen alanlardır ve mevcut hukuki düzenlemeler teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaktadır. Kaynak yetersizliği ve yargısal kararların azlığı nedenleriyle bu alanlarda deneyimli bir avukattan yardım almanız önemlidir.

İnternette ticaret, vergilendirme, tüketicinin korunması ve reklamcılığı düzenleyen ya da hangi bilgisayarların ve bilgisayar ağlarının kullanılabileceği konusunda kurallar vardır. Özellikle yetkisiz erişim, veri gizliliği ve istenmeyen posta gönderme ile ilgili olan kurallara da bu bölümde yer verilecektir.

ELEKTRONİK HABERLEŞME HUKUKU NEDİR VE BU ALANDAKİ TERİMLER NELERDİR

Elektronik ticaret hukukuna giriş yapmadan önce bu alanda kullanılan bazı terimlerin anlamları açıklamakta fayda vardır;

Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,
Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
olmak üzere tanımlanmaktadır.

Elektronik Ticaret ve Bilişim Hukuku alanlarında daha detaylı bilgi almak için diğer makalelerimizi inceleyebilir veya avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.