Two decades of the electronic commerce law in Colombia - PM Abogados

 

 

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

 

Hizmet sağlayıcı yani elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri, alıcıya elektronik ticaretle ilgili bilgi verme yükümlülüğündedirler. Bu bilgilendirmenin yasal kapsamı aşağıdaki gibidir:

Elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşme yapılmasından önce;

  • Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
  • Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
  • Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
  • Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
  • Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgilerini,

Sunmakla yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtmekle yükümlüdür. Tarafların tüketici olmadığı hâllerde ise taraflar; Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini ve sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri verilmesi yönündeki kuralların aksini kararlaştırabilirler. Ayrıca bu iki bilgilendirme kuralı münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelerde de uygulanmak zorunda değildir.

Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlamalıdır. Yapılan sözleşmenin ve işlem şartlarının alıcı tarafından ulaşılabilir olması hizmet sağlayıcının yükümlülüğündedir.

Hizmet sağlayıcının yeterli bilgilendirme yapmadan yukarıdaki kurallara aykırı olarak ticari faaliyette bulunması halinde avukatlarımızı arayarak konuya ilişkin hukuki destek alabilirsiniz.