US Updates Crypto AML Laws As Crypto Hits New All-time Highs | Genesis Block

 

 

 

Ödemelerde Kripto Paraların Kullanılması Yasağı

 

 

KRİPTO PARA(VARLIK) NEDİR?

Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza birçok yeni terim girmiştir. Kripto para da bunlardan birisidir. Kripto para, dijital ortamda şifrelenmiş sanal para birimidir. Günümüzde bir çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Alternatif yatırım aracıdır.

Kripto paranın veya kripto varlığın resmi tanımı ise, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar şeklindedir.

ÖDEMELERDE KRİPTO PARALARIN KULLANILMASI YASAĞI NEDİR?

Ülkemizde kripto paralar yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Kripto paralara ilişkin güncel düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, 16 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ödemelerde kripto para kullanılmamasına dair yönetmeliktir. Yönetmeliğin 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetmeliğin amacı ise, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin yasakların belirlenmesidir.

Söz konusu yönetmelikle birlikte; kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yasaklanmıştır. Sadece kripto parayla ödeme yapmak yasaklanmamış aynı zamanda kripto parayla ödemelere aracılık etmekte yasaklanmıştır. Kripto paraların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı da belirtilmiştir.

ÖDEME HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA VE ELEKTRONİK PARA İHRACINDA KRİPTO VARLIKLARIN, KULLANILMAMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN İŞ MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMEMESİ YASAĞI NEDİR?

Yönetmelikle birlikte; ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği ayrıca bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı kararlaştırılmıştır.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği de belirtilmiştir.

Yönetmelikle birlikte hem kripto para ile ödeme yapmak hem de ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto paranın kullanılması ve iş modelleri geliştirilmesi yasaklanmıştır.

ÖDEMELERİN KRİPTO PARA İLE YAPILMASI YASAĞI NEDEN GETİRİLDİ?

Kripto paralar, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza yeni giren bir para birimidir. Kripto varlıklar herhangi düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip değildir. Kripto paralarla ödeme yapılmasının taraflar açısından riskleri vardır. Kripto varlıklara ilişkin merkezi bir denetim yoktur. Kripto para piyasası aşırı oynamalar gösteren bir piyasadır. Ani kayıplar ve ani kazançlar yaşanabilmektedir.

Dijital ortamda tutulan paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılması, cüzdanların çalınabilmesi ve sahiplerin bilgisi dışında usulsüz kullanılması, hesapların hacklenmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu gibi olumsuz sonuçların engellenmesi adına kripto para ile ödeme yapılması yasaklanmıştır.

Kripto paralarla ilgili hukuki danışmanlık almak son derece önemlidir. Kripto paralarla ilgili uyuşmazlıkların her aşamasında uzman kadromuzdan yardım alabilirsiniz.