Gayrimenkul Hukuku Nedir ? | Sedat Polat

Gayrimenkul Hukuku

 

Gayrimenkul hukuku; bir araziye sahip olma, kullanma ve yararlanma hakkını ve buna bağlı eklemeleri kapsayan medeni hukuk dalıdır.

Taşınmazın değeri yüksektir. Bu durum, taşınmazların tescil edilmesini gerekli kılmıştır. Sonuç olarak tapu; taşınmazların, söz konusu taşınmaz üzerindeki hakların, hak sahiplerinin ve bunlara ilişkin özel durumların tescil edildiği yerdir.

Tapu sicili, devlete ait tapu sicil müdürlüklerinde tutulur. Tapu sicillerinin devlet tarafından tutulması, söz konusu taşınmazlardan doğabilecek olası zararlarda da devletin sorumluluğunu beraberinde getirmiştir.

Tapu sicilinde yer alan hak veya hak sahipleri ile ilgili bilgilerin doğru olmadığı veya tamamen veya kısmen belirsizlik içerdiği durumlarda hak sahiplerine belirli imkanlar sunulur. Gayrimenkullerinde tescilli bir sorun olduğunu düşünen kişilerin, dava yoluyla iddialarını ileri sürmeleri ve bu kapsamda amaca aykırı bilgilerin düzeltilmesini talep etmeleri mümkündür.

Ercan Hukuk Bürosu olarak; tapu kayıtlarının düzeltilmesi, alım-satım sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, müşterek mülkiyetin ortadan kaldırılması, devir anlaşmaları konularında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.